한국어
english
中文
日本語
японский
Tiếng việt nam
Espanol
العربية

레드휘슬 헬프라인

Compliance Experts
Đường dây trợ giúp Red Whistle cung cấp bởi các chuyên gia tuân thủ quy định
Ngay bây giờ, hãy liên lạc ẩn danh với Đường dây trợ giúp Red Whistle 24 giờ mỗi ngày để tạo nên thay đổi tổ chức tích cực.
*
Để gửi tố giác (câu hỏi) đầu tiên của bạn
Tìm kiếm và chọn tên tổ chức (tên công ty thành viên) bên dưới.
Một mã số duy nhất sẽ được chỉ định khi bạn gửi tố giác. Ghi lại mã số và mật khẩu của bạn và giữ chúng ở nơi an toàn. Vui lòng cung cấp phản hồi hoặc kiểm tra kết quả xử lý sau khoảng 7 ngày.
*
Để cung cấp phản hồi về tố giác (câu hỏi) đã gửi hoặc để kiểm tra kết quả
chọn Đường dây trợ giúp và Câu hỏi tuân thủ bên dưới, sau đó nhập mã số và mật khẩu của bạn.
Đường dây trợ giúp
Đường dây trợ giúp là một hệ thống liên lạc nội bộ đặc biệt được đảm bảo về mặt kỹ thuật để ẩn danh và bảo mật thông tin. Nó đóng một vai trò quan trọng trong chương trình tuân thủ (CP) ngày nay bằng cách cung cấp một kênh để các giám đốc điều hành và nhân viên giao tiếp trực tiếp.
Bên thứ ba độc lập
Đường dây trợ giúp và trang web được vận hành và bảo trì bởi Red Whistle, một công ty tuân thủ độc lập. Red Whistle lấy sự bảo vệ người dùng làm giá trị cốt lõi của mình và đã được ứng dụng bởi nhiều công ty trong nước và quốc tế và các tổ chức công cộng. Hiện nay có khoảng 1 triệu người tại 8 quốc gia trên thế giới đang sử dụng.
Báo cáo ẩn danh
Đường dây trợ giúp của Red Whistle an toàn hơn vì không để lại bất kỳ thông tin nào về người dùng, địa chỉ IP không được thu thập ngay từ đầu và các tố giác ẩn danh được mã hóa bằng văn bản thuần túy và được phân phối cho nhiều máy chủ ở nước ngoài.